Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để sử dụng dịch vụ!
Dịch vụ Discord

Hoạt Động Mới Nhất

28 ngày trước
Admin

Dịch vụ fb đang chậm. Mọi người nên chọn mc giá cao chạy để đảm bảo tốc độ

Settings
 • Theme Mode

  Choose light or dark mode or Auto

 • Theme Contrast

  Choose theme contrast

 • Custom Theme

  Choose your Primary color

 • Sidebar Caption

  Sidebar Caption Hide/Show

 • Theme Layout

  LTR/RTL

 • Layout Width

  Choose Full or Container Layout