Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để sử dụng dịch vụ!
Dịch vụ Discord

Hoạt Động Mới Nhất

3 tháng trước
Admin

Dịch vụ fb đang chậm. Mọi người nên chọn mc giá cao chạy để đảm bảo tốc độ

Settings
 • Theme Mode

  Choose light or dark mode or Auto

 • Theme Contrast

  Choose theme contrast

 • Custom Theme

  Choose your Primary color

 • Sidebar Caption

  Sidebar Caption Hide/Show

 • Theme Layout

  LTR/RTL

 • Layout Width

  Choose Full or Container Layout